iDocument
System obiegu dokumentów i procesów

System iDocument to nowoczesne oprogramowanie  klasy BPM, wykorzystujące autorską technologię DistributedLogicTM, którego podstawowym zadaniem jest obsługa dowolnych procesów biznesowych i postępowań akceptacyjnych, a także przechowywanie i współdzielenie z innymi użytkownikami dokumentów, plików i zbiorów informacji wraz z możliwością precyzyjnej kategoryzacji, ułatwiającej późniejsze wyszukiwanie i raportowanie.

 

System jest zrealizowany jako rozwiązanie hybrydowe  i składa się z aplikacji pracującej w systemie Windows oraz modułu webowego, który umożliwia wydzielenie części procesu do użytkowników spoza firmy, a także inicjowanie nowych postępowań przez użytkowników zewnętrznych np. reklamacje, zapytania ofertowe, rejestracja potencjalnych klientów, mobilne likwidacje szkód przez pracowników terenowych itp. System jest w pełni dostosowany do wymogów RODO, a także zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa przechowywanych informacji.

Główne korzyści

 • możliwość gromadzenia dowolnych danych
  i dokumentów w jednym miejscu,
 • przyspieszenie prac nad przygotowywaniem dokumentów,
 • ujednolicenie i ustandaryzowanie wyglądu dokumentów dzięki zastosowaniu szablonów,
 • łatwość wyszukiwania dokumentów
  w przypadku audytów i kontroli,
 • automatyczne przypominanie o zbliżających
  się terminach np. wygaśnięcia umów,
 • możliwość przechowywania w systemie
  informacji o kontrahentach
  ,
 • implementacja polityki bezpieczeństwa dostępu
  do danych – wiele poziomów uprawnień, możliwość śledzenia zmian,
 • standaryzacja procesów i przepływu zadań,
 • możliwość włączenia kontrahentów
  lub zewnętrznych użytkowników w proces akceptacyjny, za pomocą panelu webowego,
 • możliwość bieżącej kontroli aktualnego statusu postępowania,
 • usprawnienie komunikacji wewnętrznej,
 • wprowadzenie i wymiana najlepszych
  praktyk
  działania w ramach całej organizacji,
 • redukcja kosztów zakupu i obsługi papierowych dokumentów.

Integracja z zewnętrznymi systemami

System pozwala na integrację z zewnętrznymi systemami (typu ERP, CRM, Business Intelligence, e-Invoicing, itp.) i wymianę dowolnych informacji przechowywanych w systemie.

Możliwe jest połączenie i zautomatyzowanie wymiany danych pomiędzy procesami zakupowymi a innymi procesami zdefiniowanymi w ramach organizacji.