Przykłady zastosowania naszych rozwiązań

Skanowanie i obieg faktur kosztowych

Wdrażamy kompleksowe rozwiązania pozwalające na obsłużenie całego procesu obiegu faktur kosztowych: począwszy od skanowania faktur, poprzez rozpoznawanie zawartości (ICR) wraz z podprocesem korekty, aż po klasyfikację faktur i powiązany proces akceptacyjny.

Proces przygotowania i akceptacji umów i dokumentów

Oferujemy wdrożenia procesów obiegu (akceptacji) umów i dokumentów, wraz z mechanizmami generowania dokumentu na podstawie szablonu z automatycznym wypełnieniem treścią z metryczki dokumentu oraz obsługą podpisu elektronicznego.

Zarządzanie preliminarzami kosztowymi i kontrola budżetu

Wdrażamy procesy obsługi preliminarzy kosztowych i śledzenia wykorzystania kosztów zdefiniowanych w tych preliminarzach. Procesy te są często wdrażane jako rozszerzenie procesów obiegu faktur kosztowych, pozwalając na wiązanie faktur z zaplanowanymi kosztami i ich rozliczanie.

Automatyzacja procesu obsługi wierzytelności

Oferujemy wdrożenia procesów automatyzujących obsługę wierzytelności, zarówno powiązanych z systemami FK, jak i autonomicznymi. Zapewniają one monitoring należności, wysyłanie przypomnień i ponagleń, naliczanie odsetek oraz wsparcie dla czynności sądowych.

Obsługa wniosków urlopowych

Wdrażamy procesy akceptacji wniosków urlopowych z automatycznym wyliczaniem należnego pracownikowi urlopu. Wnioski mogą być składane za pośrednictwem systemu desktopowego oraz urządzeń mobilnych. System pozwala na raportowanie wykorzystania urlopów przez poszczególnych pracowników.

Obsługa zgłoszeń serwisowych

Oferujemy wdrażanie rozwiązań do obsługi zgłoszeń serwisowych. Typowe rozwiązanie pozwala na dodawanie zgłoszeń za pomocą serwisu webowego lub bezpośrednio przy użyciu aplikacji desktopowych pracujących w firmie. Dodane zgłoszenia inicjują automatycznie proces ich obsługi.

Zarządzanie dziennikiem korespondencji

Oferujemy rozwiązania pozwalające na wygodne zarządzanie dziennikiem korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Systemy tego typu pełnią nie tylko rolę rejestru zdarzeń, ale także pozwalają na skanowanie korespondencji i dystrybucję jej do adresatów wewnątrz firmy w formie elektronicznej.

Projektowanie firmowych baz wiedzy

Projektujemy i wdrażamy firmowe bazy wiedzy, czyli multidyscyplinarne repozytoria z możliwością łatwego wyszukiwania, w których przechowywane są różnego rodzaju materiały, stanowiące know-how firmy: dokumentacje, projekty, wzory dokumentów, instrukcje, plany itd. Pracownicy otrzymują dostęp do całego zbioru lub tylko do wybranych kategorii danych.

Repozytorium plików i dokumentów

Oferujemy wdrożenia repozytoriów, w których przechowywane są dowolne pliki tworzone w firmie Klienta. Każdy plik dodawany do repozytorium jest szyfrowany i kompresowany, a także może być opisywany przy pomocy dowolnych metainformacji, co pozwala na precyzyjną klasyfikację i wyszukiwanie. Pracownicy otrzymują dostęp do całego zbioru lub do wybranych kategorii plików.

Kompleksowa obsługa procesów zakupowych

Oferujemy wdrożenia rozwiązań pozwalających na kompleksową obsługę procesów zakupowych, w których skład wchodzi: przygotowywanie specyfikacji zamówień, ogłaszanie przetargów, komunikacja z dostawcami, zarządzania profilami dostawców, oceny dostaw, zakupy katalogowe itp.

Obsługa rejestrów RODO

Wdrażamy rozwiązania umożliwiające prowadzenie rejestrów zgodnych z wymaganiami RODO, w tym rejestrów czynności przetwarzania i rejestrów kategorii przetwarzania. Dają one możliwość upoważnionym użytkownikom wnioskowania o dokonanie zmian we wcześniejszych wpisach w rejestrach oraz aktualizację danych zapisanych w rejestrach w określonych interwałach czasowych (automatycznie inicjowane procesy).

Wdrażanie podpisu elektronicznego

Oferujemy pełną gamę produktów i usług związanych z tzw. podpisem elektronicznym, w tym certyfikaty kwalifikowane i niekwalifikowane, karty, czytniki, oprogramowanie do e-podpisu, znakowanie czasem oraz możliwość rozszerzenia posiadanych w firmie Klienta rozwiązań o podpis elektroniczny. Oferujemy także szkolenia użytkowników oraz opiekę posprzedażową.

Skanowanie i cyfryzacja dokumentów

Oferujemy kompleksową usługę skanowania i digitalizacji dowolnych dokumentów oraz ich indeksowania. Prace mogą być wykonywane w naszej firmie lub w siedzibie Klienta. W ramach realizacji usługi przekazujemy Państwu nieodpłatnie narzędzie pozwalające na wyszukiwanie i dostęp do zeskanowanych dokumentów przez pracowników firmy. Możemy też zaoferować wdrożenie kompletnego systemu obiegu dokumentów wraz z niezbędną infrastrukturą systemową i sprzętową (skanery, czytniki, serwery).

Wdrażanie profesjonalnej infrastruktury do skanowania dokumentów

W naszej ofercie znajduje się szeroka gama profesjonalnych skanerów takich producentów jak: Canon, Fujitsu, Kodak Alaris, Epson i Brother. Oferujemy kompleksowe wdrożenia rozwiązań do skanowania dokumentów różnej skali wraz z oprogramowaniem do OCR/ICR i obiegu dokumentów. Dobieramy rozwiązania dostosowane optymalnie do potrzeb Klienta.