Strona główna arrow Programy lojalnościowe
 
Programy lojalnościowe

Programy lojalnościoweProgramy lojalnościowe wpływają na zwiększenie lojalności klientów lub partnerów biznesowych, z którymi współpracuje firma. Przekłada się to na przywiązanie do danego punktu sprzedaży, produkty czy też marki, jak również na powtarzalność dokonywanych zakupów czy zwiększenie wartości sprzedaży.

Program lojalnościowy polega na wzmocnieniu więzi pomiędzy firmą a klientami poprzez oferowanie takich elementów, jak: karty stałego klienta, konkursy, nagrody, kluby dyskusyjne, specjalizowane promocje itp.

Budowa lojalności przy użyciu programu lojalnościowego polega nie tylko na oferowaniu klientowi korzyści finansowych (w postaci organizowanych akcji promocyjnych), ale przede wszystkim na związaniu go z firmą/produktem/marką w taki sposób, że nawet w sytuacji, gdy firma/produkt/marka przeżywa chwilowy kryzys klient nadal będzie jej wierny i nie opuści jej dla konkurencji.

Dla firmy, która wdraża program lojalnościowy, bardzo istotnym elementem jest również możliwość gromadzenia informacji o preferencjach zakupowych i zachowaniu się poszczególnych klientów, którzy biorą udział w programie. Dzięki tego typu informacjom firma może nie tylko śledzić bieżące zakupy klienta, ale również przewidywać jego przyszłe zapotrzebowanie na takie czy inne produkty lub usługi. Program lojalnościowy może więc służyć nie tylko do motywowania klientów do dalszych zakupów, ale również do pozyskania wielu ważnych informacji na temat przebiegu programu oraz badania oczekiwań rynku.


Koszt realizacji programu lojalnościowego

Inwestycja w dobrze przygotowany program lojalnościowy nie jest bardzo kosztowna, a co więcej pozwala na jego samofinansowanie. Oprócz kosztów, związanych z przygotowaniem założeń programu, zakupu niezbędnej infrastruktury sprzętowej i programowej, które stanowią pierwotne koszty programu, koszty związane z obsługą programu same się finansują, ponieważ „premia” (bądź nagroda) dla uczestników jest „wypłacana” dopiero po osiągnięciu określonego poziomu zakupów lub innych celów zakupowych (np. spełnienia określonych warunków) przez każdego z klientów.


Korzyści z wprowadzenia programu lojalnościowego

Wymierne efekty

Dzięki wprowadzeniu Programu Lojalnościowego można obserwować wymierne efekty z prowadzonych działań marketingowych. Firma jest w stanie zbadać rzeczywisty potencjał poszczególnych kanałów dystrybucji, czy też kanałów oddziaływania na klienta.

Aktywna komunikacja

Zbierając dane o odwiedzających firmę klientach można prowadzić personalizowane działania marketingowe, za pomocą:

 • różnego rodzaju mediów, takich jak np.: SMS, e-mail, przesyłka pocztowa, wydruk na paragonie, infolinia itp.
 • różnego rodzaju metod oddziaływania na klienta, takich jak np.: zaproszenie na event, kupon rabatowy, karta stałego klienta itp.
   

Budowanie lojalności klientów

Dzięki regularnemu kontaktowi z klientem uczestniczącym w Programie Lojalnościowym można podnieść skuteczność działań marketingowych organizowanych przez firmę oraz, co bardzo istotne, budować rzeczywistą lojalność klienta do danego punktu sprzedaży lub danej marki.


Budując lojalność z klientami, warto również zwrócić uwagę na następujące fakty:

 • pozyskanie nowego klienta kosztuje 5 razy więcej niż utrzymanie dotychczasowego,
 • zadowolony klient ma wartość 10 przeciętnych klientów,
 • zadowolony klient wraca, a co bardziej istotne przekazuje swoje uwagi znajomym,
 • nieprofesjonalna obsługa, brak kontaktu z klientem, brak zainteresowania jego potrzebami może spowodować, że nie będzie on miał możliwości zapoznania się z dobrej jakości towarami lub usługami świadczonymi przez firmę,
 • spośród klientów niezadowolonych z obsługi lub produktu 9 na 10 nie wnosi skarg, jednak 7 z nich już nigdy nie powraca,
 • typowy niezadowolony klient podzieli się swoimi doświadczeniami z 8 znajomymi, którzy przekażą tę informację kolejnym,
 • oferowanie przyzwoitej usługi lub produktu to zbyt mało, aby zbudować lojalność klienta, trzeba zaproponować mu coś więcej, ponieważ klient oprócz rzeczy mierzalnych, jak np. jakość usługi i cena, poszukuje również elementów ze sfery emocji, takich jak: wiarygodność, bezpieczeństwo i empatia.


Oznacza to, że bez budowania trwałych i jakościowych relacji z klientami, bez budowania lojalności klientów, firma nie jest w stanie poprawić swojej efektywności działania, a co za tym idzie pozycji rynkowej.

Programy lojalnościowe - karty Całościowa realizacja Programów Lojalnościowych

Firma Itelix Investment Sp. z o.o. zajmuje się kompleksowym budowaniem programów lojalnościowych, w tym:

 • Współpracą przy opracowaniu zasad programów lojalnościowych.
 • Dostarczeniem rozwiązań informatycznych i sprzętowych, służących do obsługi programów lojalnościowych.
 • Obsługą prawną, realizowaną wraz z naszymi partnerami biznesowymi.
 • Produkcją materiałów marketingowych związanych z programem (karty lojalnościowe, foldery, ulotki, reklamy, branding urządzeń itp.).
 • Dostarczaniem i logistyką nagród.
 • Bezpośrednią obsługą klienta (poprzez dedykowane portale informacyjne czy infolinię).


Nasze rozwiązania dostosowywane są do konkretnych potrzeb

Bazując na doświadczeniach naszej firmy jesteśmy w stanie zaoferować program lojalnościowy (oraz oprogramowanie go wspierające), który może być adresowany zarówno do mniejszej grupy odbiorców (np. partnerów biznesowych czy dystrybutorów), jak i do szerokiego grona indywidualnych klientów.