Strona główna arrow Systemy zarządzania arrow Zarządzanie dokumentami arrow Itelix Dokumentacja Kierowców
 
Itelix Dokumentacja Kierowców

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie postępowania z dokumentacją związaną z pracą kierowcy
(Dz.U. Nr 230 poz. 2303) przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia tej dokumentacji dla wszystkich zatrudnionych w swojej firmie kierowców.
Liczba dokumentów, prowadzonych ewidencji i zapisów jest znaczna, co generuje duży nakład pracy ze strony przedsiębiorcy. Zadaniem niniejszego programu jest prowadzenie tej ewidencji w wersji elektronicznej i ograniczenie pracochłonności do minimum.

Zarządzanie dokumentacją kierowców
Zarządzanie dokumentacją kierowców


Dodatkowo program umożliwia drukowanie świadectw działalności kierowcy wymaganych od 12 kwietnia 2007 r. decyzją Komisji w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym (notyfikowanej jako dokument nr C(2007) 1470) (2007/230/WE).

Świadectwo działalności
Świadectwo działalności


Program umożliwia realizację następujących czynności: 

1) Prowadzenie kart informacyjnych kierowców z wykazem informacji wymaganej przepisami,

2) Prowadzenie kart ewidencyjnych pojazdów z wykazem pojazdów, które w układzie chronologicznym eksploatują kierowcy,

3) Prowadzenie ewidencji dokumentów kierowców (teczek) w układzie chronologicznym wraz ze spisem treści oraz śledzeniem obrotu i ważności,

4) Automatyczne tworzenie i wydruk dokumentów wymienionych w w/w Rozporządzeniu, a w szczególności:

 • zaświadczenia poświadczającego zatrudnienie kierowcy oraz spełnienie wszystkich wymagań określonych prawem,
 • oświadczenia przedsiębiorcy osobiście wykonującego zawód kierowcy o spełnieniu przez siebie wszystkich wymagań określonych prawem,
 • karty informacyjnej kierowcy,
 • karty ewidencyjnej pojazdu,
 • wyciągu z karty ewidencyjnej pojazdu.

Wydruk świadectwa działalności
Wydruk świadectwa działalności


Program umożliwia także wielopłaszczyznowe filtrowanie danych celem wyszukiwania określonych informacji.


Oprogramowanie wykorzystuje do pracy serwer baz danych Microsoft SQL Server 2005 lub nowszy, co zapewnia mu dużą wydajność, szybkość
i skalowalność, a ponadto nie wymaga ponoszenia wysokich nakładów na infrastrukturę. Serwer bazy danych występuje w różnych wersjach, a wersja najprostsza, wystarczająca do podstawowych zastosowań, jest darmowa.


Minimalne wymagania sprzętowe:

 • Procesor Pentium® lub zgodny
 • Windows® 2000/XP/Vista
 • Napęd CD-ROM
 • 20 MB na dysku twardymCeny oprogramowania Itelix Dokumentacja Kierowców (netto):
 • Pierwsza licencja (pierwsze stanowisko w ramach danej lokalizacji) – 500 zł
 • Kolejna licencja (w ramach danej lokalizacji) – 400 zł
 • Zdalne wdrożenie oprogramowania, konfiguracja i przygotowanie do pracy – bezpłatnie
 • Wdrożenie oprogramowania, konfiguracja i przygotowanie do pracy na miejscu u klienta (opcja) – od 400 zł 
 • Szkolenie personelu wraz z konsultacjami (opcja) – 100 zł (opłata stała) + 50 zł / osobę
 • Dostosowanie systemu do indywidualnych wymagań – do uzgodnienia
 • Hosting bazy danych programu – od 50 zł / miesiąc lub od 500 zł / rok
 • Pakiet pomocy technicznej dla 1 stanowiska (w pierwszym roku bezpłatnie) – 100 zł / 5 punktów (ważne przez 1 rok)