Strona główna arrow Doradztwo w zakresie zarządzania jakością
 
Doradztwo w zakresie zarządzania jakością

System Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2000 jest narzędziem umożliwiającym każdemu przedsiębiorstwu podnoszenie poziomu jakości wytwarzanych wyrobów i/lub oferowanych usług, poprzez ciągłe doskonalenie metod i sposobów działania. System Zarządzania Jakością (SZJ) stanowi istotną część systemu zarządzania organizacją.


System Zarządzania Jakością (w szczególności Norma ISO 9001) wymaga sprawowania ścisłego nadzoru nad dystrybucją i wprowadzaniem modyfikacji do dokumentacji. Wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających przygotowanie, wdrożenie i zarządzanie dokumentacją SZJ, w dużym stopniu automatyzuje uciążliwe czynności, związane z obsługą dużej ilości dokumentacji.


Firma Itelix Investment Sp. z o.o. wspiera przedsiębiorstwa w zakresie wdrożenia systemu zarządzania jakością oraz zarządzania dokumentacją, przy wykorzystaniu autorskiego oprogramowania Itelix iDocument TQM.

TQM (ang. Total Quality Management) - Kompleksowe Zarządzanie Jakością - metoda i zbiór zasad będących podstawą ciągłego doskonalenia organizacji. Wykorzystuje techniki ilościowe i zasoby ludzkie w celu doskonalenia wszystkich procesów w przedsiębiorstwie oraz zaspokojenia wymagań klienta. Integruje podstawowe metody
i techniki zarządzania tj. zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wartość, strategiczne zaangażowanie najwyższego kierownictwa, zaangażowanie pracowników, technologię, metody ilościowe, a zwłaszcza narzędzia statystycznego sterowania procesem.Oferujemy Państwu usługi doradcze w każdej fazie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością:

1. Faza przygotowawcza

 • podjęcie decyzji o wdrożeniu systemu zarządzania jakością,
 • diagnoza aktualnego systemu jakości,
 • szkolenie kadry kierowniczej,
 • opracowanie dokumentów podstawowych.

2. Faza opracowania projektu

 • opracowanie procedur i instrukcji,
 • opracowanie Księgi Jakości.Główne korzyści wynikające z posiadania wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością:

 • uporządkowanie, przejawiające się w racjonalizacji i przejrzystości procesów,
 • zwiększenie zaufania klientów i partnerów handlowych względem organizacji,
 • wzrost wiarygodności organizacji,
 • usprawnienie skuteczności organizacji pracy, obsługi i zarządzania,
 • gwarancja wysokiej jakości oferowanych wyrobów,
 • poprawa komunikacji wewnątrz organizacji,
 • wzrost efektywności i produktywności,
 • usprawnienie procedury wdrażania nowych pracowników,
 • jasny podział kompetencji i odpowiedzialności,
 • ujawnienie rezerw w zasobach i zdolności wytwórczej,
 • zmniejszenie strat wynikających z wadliwych wyrobów i ujawnienie źródeł ich powstawania,
 • wczesne wykrywanie błędów oraz wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu lub usługi.


 

W celu otrzymania szczegółowych informacji o naszej ofercie prosimy skontaktować się z naszymi przedstawicielami.