O firmie

Siedziba spółkiFirma Itelix Investment Sp. z o.o. specjalizuje się w systemach zarządzania dedykowanych dla małych i średnich przedsiębiorstw, technologiach pozyskiwania i analizy informacji, specjalistycznych systemach informatycznych dla wydawców, systemach e-learningowych, technologiach tworzenia interaktywnych publikacji elektronicznych, technologiach sprzedaży publikacji w formie elektronicznej za pośrednictwem Internetu, narzędziach programistycznych oraz specjalizowanych aplikacjach użytkowych.


Oferujemy zarówno gotowe, uniwersalne produkty, jak też systemy i rozwiązania informatyczne dostosowane precyzyjnie do potrzeb naszych Klientów. Zapewniamy także kompleksową obsługę małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie technologii informatycznych (na zasadach outsourcingu) oraz usługi consultingowe.


Wykonujemy i wdrażamy specjalizowane systemy dla przedsiębiorstw. Dostarczamy gotowe, kompletne rozwiązania, począwszy od projektu systemu, poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktury technicznej, wdrożenie oprogramowania, szkolenie pracowników, a kończąc na opiece nad już funkcjonującym systemem.


Celem firmy Itelix Investment Sp. z o.o. jest pomoc naszym Klientom w rozwiązywaniu problemów dotyczących technologii komputerowych i systemów informatycznych tak, aby byli oni zadowoleni z dostarczanych rozwiązań oraz mieli z nich wymierne korzyści ekonomiczne.


Nasza firma posiada bogate, ponad 15-letnie, doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań i systemów informatycznych, uzyskane w wyniku współpracy z wieloma kontrahentami. W rezultacie naszych starań powstały systemy dostosowane do potrzeb Klienta i zintegrowane z wcześniej istniejącymi systemami. Każdy etap przeprowadzanego przez nas projektu jest udokumentowany, a kontrola jakości zapewnia najwyższy poziom świadczonych usług. Szczególny nacisk kładziemy na dobre zrozumienie potrzeb Klienta i bliską współpracę z końcowym użytkownikiem - staramy się uwzględniać jego uwagi i oceny w trakcie tworzenia, rozwoju i aktualizacji oprogramowania. Dążymy do tego, aby oferowane przez nas systemy były proste w użyciu, przyjazne i lubiane przez użytkowników.


Obecnie firmę tworzy zgrany zespół pracowników, którzy uczestniczyli w licznych zaawansowanych projektach informatycznych. Itelix Investment Sp. z o.o. stosuje najnowsze rozwiązania czołowych dostawców technologii informatycznych - dzięki temu tworzymy systemy, które mają przyszłość

Itelix Investment Sp. z o.o.       
 

Itelix Investment Spółka z o.o.
z siedzibą w Warszawie, ul. Cybernetyki 19 B, 02-677 Warszawa, Polska,
zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000154129.

Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 100 000,00 zł.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości.

NIP: PL5262685527

REGON: 015288564