Strona główna arrow Konwersja materiałów wydawniczych
 
Konwersja materiałów wydawniczych
Oferujemy narzędzia do opracowania dokumentacji technicznej, naukowej, prawnej, handlowej i udostępniania jej w postaci dynamicznie generowanych publikacji:

  1. publikacje z baz danych (database publishing),
  2. interaktywne podręczniki, słowniki i kompendia,
  3. systemy druku na żądanie.

Dysponujemy wysokowydajnym procesorem i serwerem dokumentów XML, który umożliwia gromadzenie danych i materiałów wydawniczych w przeszukiwalnych archiwach i udostępnianie ich:

  1. on-line — działając jako program CGI na serwerach w Internecie lub w sieci lokalnej (Unix / Linux),
  2. off-line — działając jako niewymagające instalacji oprogramowanie publikacji dystrybuowanych na płytach CD-ROM lub w internecie (Windows).

 

Oferujemy także kompleksowe usługi w zakresie konwersji i restrukturyzacji danych zachowanych w specyficznych formatach do postaci użytecznej (XML).

Dzięki konwersji posiadanych zasobów wydawniczych do jednego, uniwersalnego formatu, wydawnictwo zyskuje:

  • możliwość standaryzacji prac nad przygotowywaniem i edycją wersji źródłowych publikacji
  • możliwość publikowania posiadanych materiałów wydawniczych w dowolnej formie (książka drukowana, e-book, publikacja interaktywna, strona www itd.) bez dodatkowej pracy edycyjnej i konwersji

 

Wykonaliśmy wiele tego typu prac, przekształcając m.in. obszerne zasoby leksykograficzne i roczniki czasopism. Oferujemy zarówno kompleksowe usługi w zakresie konwersji danych wydawniczych, jak również zintegrowany zespół narzędzi do samodzielnej pracy.


Specjalna oferta dla wydawców czasopism fachowych: zamiast składać tekst do druku, lepiej składać je w wydawniczym archiwum, którego zasoby, w rozmaitych przekrojach, mogą być udostępniowe w różnych mediach i stosownie do potrzeb i preferencji odbiorcy. Oferujemy doradztwo i pomoc w tym zakresie. Wykonujemy ekspertyzy techniczno-ekonomiczne.